Visa veida demontāžas projektu izstrāde:

  • (TP) - demontāžas tehniskā projekta izstrādi;
  • (DOP) - darbu organizācijas projekta izstrādi;
  • (DVP) - darbu veikšanas projekta izstrādi;
  • (ŪKT) - ūdens un kanalizācijas tīklu projektu izstrādi;
  • (ELT) - elektrības tīklu projektu, u.c. projektu izstrādi.
  • (AMI) - Arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija

Piedāvājam  izstrādāto projektu saskaņošanu un akceptēšanu būvvaldēs, ka arī citās Pašvaldību institūcijās.


 .